späť na hlavnú stránku
ANGLICKÝ JAZYK
ZLOŽENIE PK ANJ v školskom roku 2019 / 2020

Predseda: Mgr. Renáta Bohuslavová

Členovia: Mgr. Eva Dobiaš– zástupca predsedníčky a koordinátorka pre bilingválne štúdium

Mgr. Katarína Kettmannová
Mgr. Martina Filová
PaedDr. Zuzana Kreškócziová Baráthová
Mgr. Viera Švardová
PaedDr. Veronika Szombatová,PhD.;
Mgr. MagdalénaŠonkoľová
Mgr. Monika Antolin Kelebercová
PhDr. Katarína Michalíková
Mgr. Dominika Ďuranová
Mgr. Terézia Petrovičová

zahraničný lektor