späť na hlavnú stránku
ANGLICKÝ JAZYK
ZLOŽENIE PK ANJ v školskom roku 2018 / 2019

Predseda: Mgr. Renáta Bohuslavová

Členovia: Mgr. Eva Dobiaš– zástupca predsedníčky a koordinátorka pre bilingválne štúdium

Mgr. Katarína Kettmannová
Mgr. Martina Filová
Mgr. Zuzana Cehlárová
Mgr. Viera Švardová
PaedDr. Veronika Szombatová,PhD.;
Mgr. Andrea Ďurická
Mgr. MagdalénaŠonkoľová
Mgr. Monika Antolin Kelebercová
PhDr. Katarína Michalíková
Mgr. Dominika Uhrová
Mgr. Terézia Petrovičová
SamGrenvilleBennetts B.A. – zahraničný lektor