späť na hlavnú stránku
ANGLICKÝ JAZYK
ZLOŽENIE PK ANJ v školskom roku 2022 / 2023

Predseda: Mgr. Renáta Bohuslavová

Členovia: Mgr. Eva Dobiaš– zástupca predsedníčky a koordinátorka pre bilingválne štúdium

PaedDr. Zuzana Kreškócziová Baráthová – zástupkyňa riaditeľky školy pre jazykovú školu a jazykové vzdelávanie

Mgr. Katarína Kettmannová
Mgr. Martina Filová
Mgr. Viera Švardová
PaedDr. Veronika Szombatová,PhD.;
Mgr. MagdalénaŠonkoľová
PaedDr. Monika Antolin Kelebercová
PhDr. Katarína Michalíková
Mgr. Beáta Červeňová
Mgr. Sabína Kovarčiková
Mgr. Kristína Vachová
Mgr. Martin Mráz
Mgr.Andrea Ďurická
zahraniční lektori: