späť na hlavnú stránku
ANGLICKÝ JAZYK
ZLOŽENIE PK ANJ v školskom roku 2021 / 2022

Predseda: Mgr. Renáta Bohuslavová

Členovia: Mgr. Eva Dobiaš– zástupca predsedníčky a koordinátorka pre bilingválne štúdium

Mgr. Katarína Kettmannová
Mgr. Martina Filová
PaedDr. Zuzana Kreškócziová Baráthová
Mgr. Viera Švardová
PaedDr. Veronika Szombatová,PhD.;
Mgr. MagdalénaŠonkoľová
PaedDr. Monika Antolin Kelebercová
PhDr. Katarína Michalíková
Mgr. Beáta Červeňová
Mgr. Sabína Kovarčiková
Mgr. Kristína Vachová
Mgr. Viktor Klimo

zahraniční lektori:
Dain McLean
Lauren Jones