späť na hlavnú stránku
ANGLICKÝ JAZYK
ZLOŽENIE PK ANJ v školskom roku 2023 / 2024

Predseda: Mgr. Renáta Bohuslavová
Členovia: Mgr. Eva Dobiaš– zástupca predsedníčky

PaedDr. Zuzana Kreškócziová Baráthová – zástupkyňa riaditeľky školy pre jazykovú školu a jazykové vzdelávanie

Mgr. Katarína Kettmannová
Mgr. Martina Filová
Mgr. Viera Švardová
Mgr. Magdaléna Šonkoľová
PaedDr. Monika Antolin Kelebercová
PhDr. Katarína Michalíková
Mgr. Beáta Červeňová
PaedDr. Sabína Kovarčíková
Mgr. Kristína Vachová
Mgr. Andrea Ďurická
Mgr. Petra Bartová
Mgr. Tatiana Hudecová
Mgr. Martin Mráz
Zahraniční lektori