späť na hlavnú stránku
ANGLICKÝ JAZYK
Výsledky v súťažiach v školskom roku 2016-17

Language Flower – súťaž v umeleckom prednese v anglickom jazyku:
Henrieta Červenáková, III.AJ– KK 1.miesto, vlastná tvorba, postup do celoslovenského kola.
Viktor Gajdošík III.AJ – KK 1.miesto- prevzatá tvorba, postup do celoslovenského kola.
Lucia Kováčiková –IV.KA -2.miesto v krajskom finále v prednese.


Divadlo –vlastná tvorba, výber žiakov II.AJ, III.AJ a IV.AJ –1.miesto v krajskom finále, postup do celoslovenského kola.


Krajské kolo Olympiády v ANJ
2C1 Miroslav Podhora - 2.miesto
2C2 Annie Kubiňanová - 1.miesto

Celoslovenské kolo Olympiády v ANJ
2C2 Annie Kubiňanová - 3.miesto


Mladý prekladateľ – do prekladateľskej súťaže sa zapojilo zapojilo sa 18 žiakov.

Výsledky: Kristína Hložková (V.AJ) -1.miesto, Adrián Hudec (V.AJ) – 2.miesto, Lucia Mezeiová (IV.AJ) – špeciálna cena poroty

ANGLIČTINÁR ROKA do súťaže sa zapojilo 16 žiakov z našej školy.

Najviac bodov získali: Kristína Hložková (V.AJ), Martin Michalík (V.AJ).

Škola sa umiestnila v rámci Slovenska na 6.mieste a celosvetovo na 39.mieste.