späť na hlavnú stránku
ANGLICKÝ JAZYK
Školský rok 2019/20201.Jazykový Kvet 2018 - Language Flower – súťaž v umeleckom prednese v anglickom jazyku:
Celoslovenské finále 14.06.2019

Car Radio –kategória III.AJ+(bilingválni) Divadlo – vlastná tvorba - 2. miesto
I.AJ: Daniel Badi, Aurel Horváth, Lucia Novotná
II.AJ: Lukáš Hudec, Júlia Golská, Samuel Polakovič
III.AJ: Kristína Škutilová, Nataša Vernarcová
IV.AJ: Lucia Gálová, Miriam Maťašovská

Unexpected Guest-- kategória II AJ Divadlo – vlastná tvorba - 2. miesto
IV.KA: Dominik Čačík, David Kis, Oliver Grofčík, Šimon Turček, Katarína Hrehová, Emma Kmeťová, Ema Ulrichová, Nikola Horniaková, Nina Kadáková

Krajské kolo:
Lucia Kováčiková VI.SXA- kategória III AJ poézia-próza, prevzatá tvorba - 2. miesto


2. Šk. kolo olympiády v anglickom jazyku sa konalo 14.11. 2018. V školskom kole súťažilo 87 žiakov v kategóriách 1A, 1B, 2A, 2B, 2C1, 2C2. Výsledky okresného kola:
Okresné kolo kategória 1A, 1B: 16.1.2019 Kategória 1A: Lucia Varačková (II.SA) 9. miesto
Kategória 1B: Denisa Rathouská (IV.KA) 5. miesto Okresné kolo pre kategórie 2A, 2B a 2C2: 16.1. 2018 Kategória 2C2: Marian Mirko Dudaško (V.AJ) 2. miesto.
Kategória 2B: Kamila Kuricová (VII.SPA) 2. miesto.
Kategória 2A: Natália Omelková (I.C) – úspešný riešiteľ.

Krajské kolo olympiády v ANJ
Pavol Pánisz III.AJ 2C1 Úspešný riešiteľ

3./ Mladý prekladateľ – sa zapojili žiaci 3. a 4. ročníka. Vyhodnotenie bolo 9.11.2018 na UKF Nitra.
Filip Ailer – špeciálna cena poroty

4./ Angličtinár roka – súťaž sa uskutočnila 30.11.2018, výber žiakov z 3.-5.ročníka.
Zo Slovenska sa zúčastnilo celkovo 123 škôl a 2700 žiakov.
Naša škola sa umiestnila takto: v kraji: 1. na Slovensku: 5.
Najúspešnejší žiaci:
Pavol Pánisz (III.AJ) (14.miesto) 112,5 bodov
Lucia Gálová (IV.AJ) 111,5 bodov
Daniel Piroska (V.BJ) 107 bodov
Andrej Zelinka (SPA) 106 bodov
Viktor Tyúkos (III.AJ) 104,5 bodov

5./ This Human World - medzinárodný filmový festival pod záštitou OSN. Zapojila sa trieda II.AJ s témou Ženy za svoje práva (Women stand up for their rights), postup do finále. Trieda získala 1. miesto poroty. Preberanie cien sa uskutočnilo 25. 11.2018 vo Viedni.

6./ Story – recitačná súťaž v anglickom jazyku. Patrícia Černíková I.PA a Natália Labovská III.TA.

7./Geniality show - národné kolo - kategória: "Do you speak English?":
1. miesto – Adam Dobrocký – II.AJ, Filip Ailer – III.AJ, Viliam Vojtek – IV.AJ 5.miesto - Miriam Maťašovská – IV.AJ, Michal Slezák – IV.AJ,
7.miesto - Viktor Tyúkos –III.AJ