späť na hlavnú stránku
ANGLICKÝ JAZYK
THIS HUMAN WORLD
V dňoch 26. – 27. novembra 2015 sa skupina žiakov z IV.AJ, Brock Hargis a Jakub Frišo pod vedením pani profesorky Evy Šantavej zúčastnila exkurzie vo Viedni spojenej so slávnostným vyhodnotením súťaže o najlepší študentský film na tému ‚Hrdinovia‘. Filmový festival ‚This Human World‘ je každoročne organizovaný už od roku 2008, pričom jeho hlavnou úlohou je prostredníctvom prác mladých študentov upozorniť na najdôležitejšie a najaktuálnejšie sociálne problémy vo svete, na ktoré sa v dnešnej dobe veľmi často zabúda. Našim žiakom sa podarilo spomedzi 90 súťažných filmov z rôznych európskych krajín zaujať vynikajúce prvé miesto. V druhý deň exkurzie sa žiaci zúčastnili prehliadky jednej zo štyroch budov OSN vo svete, ktorá im umožnila náhľad do fungovania tejto organizácie, priblížila jej význam a bola skvelým záverom tohto výletu. Okrem reprezentácie školy však mali žiaci možnosť stráviť dva dni v tejto metropole a užiť si tak predvianočnú atmosféru v jednom z najkrajších miest Európy.

Hodnotenie poroty:
Jury’s statement: this human world Student’s Competition 2015
1st prize goes to:
35 students from the Golianova high school in Nitra in Slovakia
for their film:
HOW TO BE A HERO>link<

teacher supervising the film: Ms. Eva Šantava


“How to be a hero” reveals an impressive dramaturgic approach. The story unfolds in several different layers and the mixture of genres is very well achieved. The end of the film and the sudden switch from fiction into reality conveys an inspiring message with great momentum reminding the audience that they are not helping out by just sitting on the couch. We would like to congratulate the 35 students from Nitra for the 1st Prize!