späť na hlavnú stránku
ANGLICKÝ JAZYK
V dňoch 15.5.- 18.5.2016 sa žiaci 1.AJ triedy pod vedením Mgr. D.Ferencziovej a Mgr. E.Šantavej zúčastnili exkurzie do Londýna.
Počas aktivitami nabitých štyroch dní navštívili a videli najvýznamnejšie kultúrne pamiatky Londýna ako napríklad Buckinghamský palác, katedrálu svätého Pavla, britské múzeum, Tower bridge, divadlo Globe, galériu Tate Modern. Navštívili sme štvrť umelcov Soho, čínsku štvrť, Camden Market, Covent Garden, nultý poludník v Greenwichi a mnoho ďalších miest. Našimi dopravnými prostriedkami boli metro, autobus, double-decker, ľoď, vlak a lietadlo.
Počas pobytu žiaci splnili množstvo úloh, komunikovali v angličtine a zlepšili svoje povedomie o britskej kultúre a reáliách.