späť na hlavnú stránku
ANGLICKÝ JAZYK
V piatok 19.mája 2017 sme sa zúčastnili na celoslovenskom kole súťaže Language Flower, kde naši žiaci súťažili v prednese vlastnej ako aj prevzatej tvorby v anglickom a v španielskom jazyku ako aj v dramatizácii vlastnej scénky. Henrieta Červenáková a tiež Viktor Gajdošík z III.AJ získali vo svojich kategóriách 3.miesto a rovnaký úspech dosiahol aj divadelný súbor zložený predovšetkým zo žiakov II.AJ ale aj III.AJ a jedného zástupcu IV.AJ triedy. V recitácii v španielsko jazyku získala výborné II.miesto Evelína Mezsárošová.