späť na hlavnú stránku
ANGLICKÝ JAZYK
London Tour
Projekt London Tour bol projektom pre žiakov bilingválnej triedy I.AJ v sprievode Mgr. Martiny Fillovej a Mgr. Kataríny Kettmannovej. Cieľom projektu bolo priblížiť žiakom bilingválnej triedy umenie a kultúru Spojeného kráľovstva, využiť nadobudnuté jazykové zručnosti v reálnom prostredí. Žiaci počas pobytu v Londýne súťažili v skupinách, ich úlohou bolo nájsť obrazy zadaných autorov. Vypracovanie si vyžadovalo komunikáciu s obyvateľmi a pracovníkmi galérie, pričom využívali jazykové zručnosti. Zúčastnili sa na divadelnom predstavení najslávnejšieho dramatika Williama Shakespeara v tradičnom divadle Globe.