späť na hlavnú stránku
ANGLICKÝ JAZYK
Dňa 26. 10. 2018 našu školu navštívila PäiviParkkonen, stredoškolská učiteľka z Valkeala Senior HighSchool vo Fínsku. PäiviParkkonen je učiteľkou histórie, spoločenských vied a podnikania a taktiež alumnistkaFulbrightovho programu.
Pani učiteľka mala možnosť zažiť jeden deň na našom Gymnáziu. Páčili sa jej rôzne súťaže, ktoré boli súčasťou PumpkinDay a pripravili ich žiaci z II. AJ pre I. AJ. Zavítala aj na niektoré hodiny. Naši žiaci z IV. KVAsi pre ňu pripravilirôzne súťaže, kvízy a jazykolami.Päivi nezaháľala a na oplátku ich naučila počítať po fínsky, či nejaké fínske slovíčka. Celá hodina sa niesla v príjemnej atmosfére, kde dorozumievacím jazykom bola angličtina. Záver hodiny patril spevu žiakov doprevádzanýhuslami Aničky Dukesovej. Kvarta si zaslúži veľkú pochvalu, urobila veľmi dobrý dojem.
PäiviParkkonen je súčasťou jedného z najlepších vzdelávacích systémov na svete a preto nás veľmi teší, že si popri účasti na konferencii BUM – Budem učiť moderne, našla čas a navštívila našu školu.