späť na hlavnú stránku
ANGLICKÝ JAZYK
Aj tento školský rok sme sa pod vedením p. uč. Evy Dobiaš zapojili do medzinárodnej súťaže krátkych študentských filmov ThisHumanWorld, ktorý sa koná pod záštitou OSN. Tentokrát na tvorbe filmu pracoval výber žiakov z triedy II.AJ a témou, ktorá bola vybraná spomedzi ľudských práv boli práva žien. Pod vedením režisérky Paulíny Pinkovej a nadaného kameramana a hlavného editora Samuela Polakoviča sme vytvorili film PinkGlasses, ktorý bol spomedzi 70 filmov vybraný do užšieho výberu a napokon vyhral 1.cenu! A tak sme mohli začať plánovať cestu do Viedne...

Vo štvrtok skoro ráno 29. novembra 2018 sme vycestovali do Rakúska, aby sme sa mohli zúčastniť slávnostného odovzdávania cien vo viedenskom Rathaus-e (skoro ako náš mestský úrad). Stretli sme sa aj so žiakmi iných krajín a videli iné filmy, ale náš bol najlepší a práve preto sme sa mohli večer, počas slávnostného otvorenia festivalu ThisHumanWorld, pýšiť v publiku, keď pred premietaním prvého celovečerného filmu premietli náš film, PinkGlasses, pred sálou o počte 800 divákov (!!!) a všetci nám tlieskali. K výhre patrila aj prehliadka budovy OSN vo Viedni, ktorej sme sa zúčastnili nasledujúci deň, kde sme si okrem radosti z výhry mohli opätovne uvedomiť dôležitosť boja za ľudské práva a poukazovania na problémy v spoločnosti.
film PinkGlasses:https://www.youtube.com/watch?v=iNSElXA5w2A