späť na hlavnú stránku
ANGLICKÝ JAZYK
Dňa 26. novembra 2019 žiaci II.AJ – alebo ich indiánske a pilgrimské verzie - pripravili prvý ročník Thanksgiving Day (Deň vďakyvzdania) pre anglické triedy, I.A a I.B. Cieľom akcie bolo prostredníctvom prezentácie a sprievodných aktivít priblížiť Deň vďakyvzdania. Žiaci zaujímajúci sa o anglický jazyk mali možnosť zistiť viac o kultúrnom pozadí krajiny, ktorej jazyk študujú, prostredníctvom notorického amerického sviatku – jeho histórie, priebehu a vývoja do dnešnej podoby. Všetko bolo obohatené o chutné občerstvenie a snaha a spolupráca žiakov bola odmenená.