späť na hlavnú stránku
ANGLICKÝ JAZYK
Najlepšou slovenskou prekladateľkou v medzinárodnej súťaži Juvenes Translatores, ktorú organizuje Európska komisia, sa v tomto školskom roku stala naša študentka Svetlana Mésárošová z III.AJ z Gymnázia na Golianovej ul. 68 v Nitre. Špeciálne ocenenie za preklad v tejto súťaži získali aj naše ďalšie 2 žiačky z III.AJ - Natália Novotová a Alexandra Bernáthová. Do súťaže sa zapojilo viac ako 3 100 účastníkov zo 740 európskych škôl z celej EÚ. Zo Slovenska to bolo celkovo 13 škôl a 58 žiakov.

V piatok 8.mája 2020 prebiehalo slávnostné vyhodnotenie súťaže priamo z Bruselu, kam mala vycestovať aj Svetlana, ale vzhľadom na obmedzenia kvôli pandémii museli organizátori pristúpiť k alternatívnemu riešeniu cestou online vysielania. Sme hrdí, že medzi 28 ocenenými študentmi zo štátov Európskej únie je víťazkou za Slovensko práve naša študentka Svetlana Mésárošová. Nesmierne sa tešíme sa z jej úspechu!

Linky na videá:
https://www.youtube.com/watch?v=PKhbVFrHZVM
https://www.youtube.com/watch?v=dlAgQ3E8asY