späť na hlavnú stránku
ANGLICKÝ JAZYKNETRADIČNÁ ONLINE HODINA

O tom, že sa dá využiť online priestor na spoznávanie zaujímavých ľudí sa presvedčili aj naši študenti (VI. SXA, VII. SPA, I. AJ, II. AJ, spolu 94 účastníkov). Netradičnú hodinu angličtiny totiž „odučil“ náš špeciálny hosť Matthew Pierson, konzul Veľvyslanectva USA na Slovensku. Svojím zaujímavým a vtipným rozprávaním o USA, svojej práci, či prezidentských voľbách v USA, plne upútal našu pozornosť. Ani sme si nevšimli ako rýchlo ubehol čas. Hodina trvala 90 minút a nikto nenamietal. Skôr naopak. Študenti si pripravili veľa zaujímavých a podnetných otázok, ktoré celý webinár posúvali vpred. O tom, že táto akcia mala úspech svedčí aj pozitívna spätná väzba. Študenti na záver mali možnosť oznámkovať Matta Piersona, výsledná známka bola 1.
Ďakujeme Natalia Pindrochova (US Embassy) za sprostredkovanie tejto možnosti, kolegom a študentom za ich aktívnu účasť.

PhDr. Katarína Michalíková
učiteľka ANJ