späť na hlavnú stránku
ANGLICKÝ JAZYK
Dištančný Halloween v 1.AJ

Aj v čase pandémie a dištančného vzdelávania sme si v 1.AJ pripravili na hodinách ANJ aktivity k Halloweenu a to aj s fantastickými maskami.