späť na hlavnú stránku
ANGLICKÝ JAZYK

Žiaci našej školy z triedy V.KNA sa v tomto školskom roku zapojili do aktivít projektu eTwinning s názvom Me, Myself and I spolu s viacerými školami z Chorvátska, Turecka, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Rumunska a ďalších krajín, aby spoločne prezentovali myšlienku dôležitosti dobrej kvality psychického zdravia u mladých ľudí a rozprávali o starostlivosti o psychické zdravie a o činnostiach, ktoré dokážu predchádzať mnohým psychickým chorobám. Pozornosť projektu sa upriamuje na svetové dni, ktoré sú venované starostlivosti o psychické zdravie, napríklad Deň duševného zdravia, Svetový deň láskavosti, Medzinárodný deň objatia, Medzinárodný deň šťastia, Medzinárodný deň tanca, Medzinárodný deň rodín. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie ľudí o tom, čo všetko je dôležité pre našu psychickú pohodu.

Natália Labovská si pripravila prezentáciu, ktorou priblížila svojim spolužiakom jednoduché tipy pre starostlivosť o duševné zdravie. Dotkla sa myšlienok pomoci druhým, prejavenia vďaky za maličkosti, prijatia seba samého takého, akí sme i silu pozitívneho myslenia. Následne mali žiaci možnosť diskutovať o tom, aké dôležité sú tieto formy konania a myslenia pre našu psychickú pohodu a pre pocity šťastia v našom živote. Teraz si možno viac než kedykoľvek predtým uvedomujeme hodnoty, ktoré náš život napĺňajú pokojom a šťastím.