späť na hlavnú stránku
ANGLICKÝ JAZYK
Dňa 10. 02. 2021 sa uskutočnilo Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku, v ktorom sa umiestnili dvaja naši žiaci.

Pavol Pánisz (V.AJ) - kategória 2C1 1.miesto - postup do celoslovenského kola.
Karin Kimleová (VIII.OKA) - kategória 2B 2.miesto

Ďakujeme všetkým súťažiacim a víťazom srdečne blahoželáme!