späť na hlavnú stránku
ANGLICKÝ JAZYK
Naše gymnázium každý rok prejavuje záujem o účasť v medzinárodnej prekladateľskej súťaži Juvenes Translatores, ktorej organizátorom je Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad. V tomto školskom roku sme nemali to šťastie byť medzi školami, ktoré boli vylosované a mohli zabojovať o 1. miesto a získať ho, tak ako naša študentka v minulom školskom roku.
Preto sme využili príležitosť, ktorú stredným školám ponúkla pani Mgr. Emília Andrejová, ktorá už niekoľko rokov aktívne pracuje v Zastúpení Európskej komisie na Slovensku. Pani Andrejová vyvinula iniciatívu zapojiť slovenské školy do neoficiálnej prekladateľskej súťaže a následne súťažiaci dostali príležitosť zúčastniť sa na praktických webinároch Mladí prekladatelia.
Piati študenti zo všetkých prihlásených škôl tak dostali príležitosť zapojiť sa do súťaže rovnako ako ich rovesníci z vybratých škôl – vyhotovili preklad na základe súťažného textu v nimi zvolenom jazyku v deň súťaže, 26. novembra.
Medzi ocenenými študentmi bol i náš žiak Leon Radoševič z III.C triedy, ktorý získal osobitné o cenenie poroty za svoj preklad z anglického do slovenského jazyka na úrovni C1.
Príležitosť vyskúšať si prekladateľské schopnosti a zručnosti spolu s účasťou na seminároch, ktoré ponúkajú praktické rady, sú obohacujúcou skúsenosťou, za ktorú sme vďační.
Leonovi Radoševičovi blahoželáme k oceneniu a tešíme sa z jeho vzornej reprezentácie našej školy.