späť na hlavnú stránku
ANGLICKÝ JAZYK
Best in English – medzinárodná online súťaž v anglickom jazyku


Veľmi obľúbenou online súťažou pre našich šikovných študentov je nepochybne súťaž Best in English – Angličtinár roka. Je to medzinárodná online súťaž v anglickom jazyku pre všetky typy stredných škôl. V tomto školskom roku sa súťaž konala dňa 26. novembra a pozostávala z úloh na jazykovej úrovni B2 – C1. Benefitom súťaže je príležitosť porovnať si svoje jazykové zručnosti so študentmi z celého sveta a množstvo atraktívnych cien. Najväčšou motiváciou je však 1. cena, ktorou je dvojtýždňový pobyt v Kanade.
Záujem v tomto školskom roku prejavilo 39 našich študentov, ktorí si otestovali svoje vedomosti v jednotlivých jazykových zručnostiach – v počúvaní s porozumením, čítaní s porozumením, slovnej zásobe a gramatike.
V tomto školskom roku sa zúčastnilo súťaže 17223 študentov z 595 škôl z 32 krajín.

Naša škola sa umiestnila na krásnom 2. mieste v kraji a na 7. mieste zo 107 škôl v rámci Slovenska. V medzinárodnom meradle sme skončili na 38. mieste z 595 škôl z celého sveta.

Naši študenti si počínali naozaj excelentne.

Tu sú najlepší z nich:
Michal Hyben – 8.m. na Slovensku – 44.m. zo všetkých zúčastnených škôl zo všetkých krajín
Svetlana Mésárošová – 38 m. na Slovensku – 213.m. zo všetkých zúčastnených škôl zo všetkých krajín Nina Jankovská – 54.m. na Slovensku – 278.m. zo všetkých zúčastnených škôl zo všetkých krajín
Lukáš Hudec – 64.m. na Slovensku – 323 m. zo všetkých zúčastnených škôl zo všetkých krajín
Daniel Kráľ – 98.m. na Slovensku – 563 zo všetkých zúčastnených škôl zo všetkých krajín
Paulína Pinková – 160.m. na Slovensku - 960 zo všetkých zúčastnených škôl zo všetkých krajín
Leon Radoševič - 200.m. na Slovensku - 1212 zo všetkých zúčastnených škôl zo všetkých krajín
Michal Rumančík – 226.m. na Slovensku - 1408 zo všetkých zúčastnených škôl zo všetkých krajín


Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.