späť na hlavnú stránku
ANGLICKÝ JAZYK
Juvenes Translatores – medzinárodná prekladateľská súťaž

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad aj v tomto školskom roku uskutočnilo medzinárodnú online súťaž pre stredné školy s názvom Juvenes Translatores. Zo všetkých zaregistrovaných škôl boli elektronicky vyžrebované tie, ktoré dostali možnosť zúčastniť sa tejto súťaže. Počet škôl vybraných z každej krajiny sa rovnal počtu kresiel krajiny v Európskom parlamente. Spolu tak bolo vylosovaných 705 škôl zo všetkých krajín Európskej únie a naša škola mala tú česť byť jednou z nich.
V deň súťaže, 25. novembra 2021, zasadlo k počítačom 5 nádejných budúcich prekladateľov. Evelyn Fazekašová (II.AJ), Radka Liptáková (IV.AJ) a Jakub Remeň (II.AJ) prekladali z anglického jazyka do slovenského jazyka a Lucia Novotná (IV.AJ) a Natália Labovská (VI.SXA) z nemeckého jazyka do slovenského jazyka. Na preklad mali súťažiaci časový limit 2 hodiny.
Každý preklad bude hodnotený výborom profesionálnych prekladateľov a korektorov z Generálneho riaditeľstva pre preklad. Porota následne vyberie najlepší preklad z každej krajiny EÚ. Niektorým účastníkom, ktorých preklady majú vysokú kvalitu, môže byť udelené osobitné uznanie. Pri hodnotení sa bude posudzovať presnosť prekladu, schopnosť správneho písania (gramatika a výber výrazov), schopnosť plynulého písania a tvorivosť prekladateľských riešení. Víťazi budú pozvaní na slávnostné udeľovanie cien v Bruseli na jar 2022.

Pevne veríme, že pre našich študentov bola táto príležitosť obohacujúcou skúsenosťou a držíme palce, aby práve jeden z prekladov našej školy bol ten víťazný.