späť na hlavnú stránku
ANGLICKÝ JAZYK
Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

Dňa 13.1.2022 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. V tomto školskom roku pozostávalo iba z písomnej časti testujúcej jazykové zručnosti – počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, slovnú zásobu a gramatiku. Súťaž prebehla online podľa aktuálnych metodických pokynov. Naši žiaci, ktorí postúpili zo školského kola, veľmi pekne obstáli vo svojich kategóriách.
Kategória 1A - Lea Kalmánová (II.SA) - 3.m.
Kategória 1B - Milan Beňačka (IV.KA) - 6.m.
Kategória 2A - Katka Vojteková (V.KNA) - 5.m.
Kategória 2B - Alexandra Klepancová (IV.B) - 4.m.
Kategória 2C2 - Kristína Szegediová (III.AJ) - 2.m.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.