späť na hlavnú stránku
ANGLICKÝ JAZYK
„USA našimi očami“

V dňoch 23.03 a 25.03.2022 sa žiaci anglických skupín III.A a III.B triedy zúčastnili projektu „USA našimi očami“, ktorý pripravili pani profesorky M. Antolin Kelebercová a K. Michalíková. Prostredníctvom rôznych interaktívnych aktivít si študenti overili svoje vedomosti tak v oblasti geografie ako aj histórie USA. Svoju tvorivosť a vynaliezavosť mali možnosť prejaviť v tvorbe básničiek inspirovaných tematikou tejto nádhernej krajiny. Ďakujeme žiakom za ich aktivitu a príjemnú atmosféru.