späť na hlavnú stránku
ANGLICKÝ JAZYK
Úspech našich žiakov v celoslovenskom kole recitačnej súťaže v cudzích jazykoch - Jazykový kvet

V piatok 10.6.2022 sa konalo celoslovenské kolo súťaže umeleckého prednesu v cudzích jazykoch - Jazykový kvet. Našim žiakom, ktorí postúpili z krajského finále z 1. miest vo svojich kategóriách, sa mimoriadne darilo a za svoj prednes a jazykovú úroveň boli porotou ocenení nasledovne:
Šimon Vavro (VI.SXA) – 1.miesto (recitácia v španielskom jazyku)
Simona Polakovičová (III.AJ) – 2. miesto ( recitácia v španielskom jazyku)
Natália Labovská (VI.SXA) – 2. miesto (recitácia v anglickom jazyku)
Ema Drábeková (II.AJ) – 3. miesto (recitácia v anglickom jazyku bilingválna sekcia)

Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.