späť na hlavnú stránku
ANGLICKÝ JAZYK
OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU školské kolo 2022-2023 – vyhodnotenie Dňa 09. 11. 2022 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Olympiáda pozostávala s písomnej a ústnej časti, v ktorých žiaci preukázali svoje vedomosti a nadšenie pre štúdium tohto krásneho jazyka.
Všetkým srdečne blahoželáme a víťazom prajeme veľa šťastia v okresnom kole 19. januára 2023.