späť na hlavnú stránku
ANGLICKÝ JAZYK
USA našimi očami
Piatok 14. apríla 2023 sa v anglických triedach tretieho ročníka niesol v duchu USA. Aktivita „USA našimi očami“ priblížila žiakom III.A a III.B zaujímavosti z geografie, histórie či kultúry. Študenti pracovali v skupinách, kde spoločnými silami a dobrou spoluprácou zisťovali rôzne informácie na pripravených stanovištiach a taktiež využili svoju kreativitu v napísaní básne, či vyrobení plagátu. O tom, že sa im takéto „cestovanie“ po USA páčilo, svedčilo aj ich samotné zapálenie pre vec.
Ďakujeme žiakom za ich aktivitu a prijemnú atmosféru.