späť na hlavnú stránku
ANGLICKÝ JAZYK
Ako aj pominulé roky, ani tento sme si nezabudli pripomenúť Deň Vďakyvzdania. Udalosť sa odohrala 24.11.2023, zapojené boli triedy I.A a I.B a celú prípravu aj realizáciu mali na starosti šikovné žiačky z tried II.A a II.B. Pre svojich rovesníkov si pripravili prezentáciu, kvíz, rôzne aktivity a súťaže. Nechýbala ani ochutnávka jedál a hádanie tajnej prísady. Tri víťazné tímy boli na záver odmenené za svoju šikovnosť, nápaditosť a kreativitu.