späť na hlavnú stránku
ANGLICKÝ JAZYK
Dňa 17.1.2024 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku.
Kristína Szegediová z V.AJ triedy sa umiestnila na 1. mieste v kategórii 2C2 a postúpila do krajského kola.

Našu školu reprezentovali v kategórii 2A Radoslava Chňapeková z I.A, ktorá obsadila 2.miesto a v kategórii 2B Anna Čavčíková z VIII.OKA triedy obsadila taktiež 2.miesto.

V kategóriách určených pre žiakov nižšieho stupňa osemročného gymnázia bol Damian Kincel z II.SA na 7. mieste a Lea Kálmánová z IV.KA sa umiestnila na 5. mieste.
Súťažiacim ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy, srdečne blahoželáme k úspechu a víťazke kategórie 2C2 želáme veľa úspechov v krajskom kole.