späť na hlavnú stránku
ANGLICKÝ JAZYK
Dňa 14.2.2024 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku.
Nina Jankovská a Kristína Szegediová z V.AJ triedy sa umiestnili na 1. mieste v kategórii 2C1 a 2C2 a postúpili do celoslovenského kola.

Našu školu reprezentovala v kategórii 1C aj Lea Ward z I.PA
Súťažiacim srdečne blahoželáme a víťazkám želáme veľa úspechov v celoslovenskom kole.