späť na hlavnú stránku
BIOLÓGIA
Exkurzie:
1)Arborétum Tesárske Mlyňany, 2.ročník (II.A, II.B, II.C, III.AJ, VI.SXA)
termín: máj 2019
zodpovedná: Mgr. Novotná

2) Chránená krajinná oblasť Ponitrie + Správa CHKO (Environmentálne učebňa) - I.PA
termín:
1. časť: september 2019 (po 3. vyučovacej hodine),
2. časť: máj 2020
- exkurzia realizovaná v spolupráci so Školou podporujúcej zdravie
zodpovedná: Mgr. Novotná, Mgr. Páleníková


Projekty:
- školský projekt: „ Zeleň pre školu“
- realizácia projektu na delených hodinách BIO
- cieľová skupina: 2.ročník (II.A, II.B, II.C) + III.AJ, VI.SXA
- cieľom projektu bude zveľaďovanie areálu školy – starostlivosť o vysadené rastliny
- starostlivosť o vysadené rastliny , v jesennom období, plánujeme dokončiť úpravu zážitkového chodníka-osadenie záhradných palisád, starostlivosť o skalku a výsadba rastlín do skalky
- projekt pomáha priblížiť vyučovanie praxi a urobiť ho zaujímavejším a pútavejším
- koordinátor: PaedDr. Alena Viziová, PhD.
- zodpovedné za realizáciu: PaedDr. Hladká, Mgr. Frantzová, Mgr. Novotná