späť na hlavnú stránku
BIOLÓGIA
Referenti biologickej olympiády:
kategória D: Mgr. Páleníková (príma, sekunda)
kategória C: PaedDr. Hladká (tercia, kvarta)
Kategória B: Mgr. Frantzová (1. a 2. ročník, V.KNA, VI.SXA, II.AJ, III.AJ)
kategória A: Mgr. Novotná (3. a 4. ročník - SEB, VII.SPA, IV.AJ)