späť na hlavnú stránku
BIOLÓGIA
Referenti biologickej olympiády:
kategória D: Mgr. Páleníková (príma, sekunda)
kategória C: Mgr. Páleníková (tercia, kvarta)
Kategória B: PaedDr. Alena Viziová, PhD. (1. a 2. ročník, V.KNA, VI.SXA, II.AJ, III.AJ)
kategória A: PaedDr.Alica Hladká (3. a 4. ročník - SEB, VII.SPA, IV.AJ)