späť na hlavnú stránku
BIOLÓGIA
Odborná exkurzia a prednáška v sídle Správy CHKO Ponitrie.
Dňa 13. 10. 2016 sa žiaci I. PA zúčastnili odbornej exkurzie a prednášky na Samovej ulici v Nitre, kde sídli Správa CHKO Ponitrie. Prostredníctvom odbornej prednášky Mgr. Ľuboša Vadela, PhD. mali možnosť spoznať rastlinstvo a živočíšstvo žijúce na území chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. Mgr. Ľuboš Vadel, PhD. zaujal žiakov zaujímavými ukážkami fotografií. Žiaci sa tiež dozvedeli o inváznych rastlinách rastúcich na území Slovenska a ich podrobnej charakteristike. Po odbornej prednáške si pozreli dokument o chránených živočíchoch žijúcich na danom území. Po prednáške si mohli pozrieť vystavenú expozíciu zvierat. Druhá časť exkurzie bude pokračovať v jarnom období. Žiaci si pod vedením strážcov prírody budú môcť pozrieť náučný chodník.