späť na hlavnú stránku
BIOLÓGIA
Dňa 22.6.2017 sa žiaci I. PA zúčastnili odbornej exkurzie CHKO PONITRIE. Stretnutie žiakov so strážcom prírody bolo pred liečebným ústavom Zobor. Pod vedením odborníka strážcu prírody pána Kimličeka sme pokračovali cez náučný chodník k Svoradovej jaskyni a cez Zoborskú lesostep. Žiaci spoznali veľa rastlinných a živočíšnych druhov, ktoré sa tu vyskytujú. Súčasťou exkurzie bola aj odborná prednáška o ochrane prírody, ktorá bola spestrená ukážkami panvovej kosti medveďa jaskynného ktorá bola stará 20 000 – 30 000 rokov, kostí zubra, vypchatého modelu ohrozeného druhu krakľy belasej, búdkami pre vtáčiky a ukážkami hmyzu, ktorý je chránený a žije v CHKO Ponitrie.