späť na hlavnú stránku
BIOLÓGIA
23. ročník Dňa narcisov sa uskutočnil 11. apríla 2019. Práve v tento jediný deň sme mali možnosť pripnúť si na odev kvietok narcisu a vyjadriť tak podporu a spolupatričnosť s ľuďmi, ktorý bojujú s onkologickým ochorením. Vhodením svojho dobrovoľného príspevku do pokladničiek dobrovoľníkov v uliciach miest a obcí Slovenska sme zároveň podporili projekty a aktivity, ktoré realizujeme na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na Slovensku. Študenti nášho gymnázia vyzbierali v uliciach mesta, spolu sumu 4 673,72 eur Ďakujeme!