späť na hlavnú stránku
BIOLÓGIA
Prírodovedné sústredenie Zvedaví vedci, Baško Polje Chorvátsko
8.9.2017 do 16.9.2017

Výber 24 žiakov z tried IV. KA, V. KNA, VI. SXA, III. AJ sa v termíne od 8.9. – 17.9 2017 zúčastnil prírodovedného sústredenia v chorvátskom kempe Baško Polje, kde žiaci absolvovali animačný prírodovedný program, ktorý bol realizovaný v spolupráci s animátormi Amavetu (Veronikou Mihálovou, žiačkou 5. ročníka bilingválneho štúdia našej školy a Alexanderom Valachom) a vyučujúcimi chémie a biológie – Ing. Evou Karlubíkovou a PaedDr. Alenou Viziovou, PhD. V rámci animačného programu žiaci robili rôzne experimenty: - testovali prírodné zubné pasty, vyrábali sopky, celaskónovú lávu, vulkány (čím zisťovali vplyv kyselín na uhličitany). Pomocou Arduina testovali obsah alkoholu v zubnej vode Listerin a vyrobili vodnú pumpu. Každý žiak si vytvoril svoje vlastné sadrové odtlačky prírodnín, taktiež žiaci robili experimenty, ktorými zisťovali farebné premeny zlúčenín mangánu, realizovali pokusy na redoxné reakcie mangánu, kolobeh vápnika v živej a neživej prírode (vplyv kyslých dažďov). Ďalej žiaci robili elektrolýzu morskej vody a hravou formou pracovali na vytvorení meteostanice, čím pochopili princíp jej fungovania. Počas pobytu každý žiak mikroskopol na pláži, resp. v kempe, pričom pozorovali prírodniny, ktoré našli na pláži alebo v kempe, ale pozorovali aj trvalé preparáty. Pozorovali aj stavbu tela ježovky a kraba. Okrem experimentov žiaci absolvovali výlet na ostrov Hvar (Jelsa – prehliadka mesta) a Brač (Bol –vychádzka na Zlatni Rat a kúpanie v mori), 12 km turistickú prechádzku do mestečka Brela, vychádzku do Promajny, ktorá bola spojená s kúpaním sa v mori a vychádzku do Bašky vody. Pre žiakov boli pripravené aj súťaže: stolnotenisový turnaj, basketbalová súťaž v hode na kôš, šachový turnaj, turnaj v Človeče nehnevaj sa a na záver pobytu žiaci si svoje vedomosti otestovali vo vedomostnom kvíze z biológie a chémie. Víťazi kvízu a aj uvedených súťaží, ktorí boli umiestnení na prvých troch miestach získali diplomy a aj symbolické vecné ceny. Cieľom pobytu bolo prostredníctvom hravej formy rozvíjať tvorivosť žiakov a získať nové skúsenosti, poznatky a vedomosti z biológie, chémie a fyziky. Vyrobený materiál a zbierka bude použitá na prezentáciu počas Týždňa vedy 2017. Žiaci následne pripravia a odprezentujú (v rámci Týždňa vedy 2017) ostatným žiakom postery, v ktorých uvedú nové poznatky a zážitky, ktoré získali počas pobytu.