späť na hlavnú stránku
BIOLÓGIA
Očkovanie hrou
Imunizácia je v celospoločenskom kontexte považovaná za jednu z najúspešnejších a ekonomicky najprijateľnejších metód ovplyvňovania zdravia jednotlivca aj celej spoločnosti. Dňa 5.6.2019 sa žiaci III.C mohli viac dozvedieť o očkovaní, na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre. Na štyroch stanovištiach nám pracovníčky úradu formou zaujímavých hier sprostredkovali poznatky o očkovaní a najčastejších infekčných chorobách. Zároveň sme si overili svoje vedomosti o danej problematike interaktívnou formou. Získali sme nové informácie o imunizácii, ktoré budeme môcť využiť v budúcnosti.

Koordinátor ŠPZ Mgr. Silvia Páleníková