späť na hlavnú stránku
BIOLÓGIA
Simona Strejčková a Natália Jiránková, žiačky III.A, dňa 19.10.2018 sa zúčastnili krajského kola Festivalu vedy a techniky AMAVET. Žiačky súťažili s projektom „Prasacie oocyty a manipulácia s nimi“ v kategórii „Biológia“ , s ktorým zároveň postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 08.11. – 09.11.2018 v rámci Týždňa vedy 2018 v Bratislave.