späť na hlavnú stránku
BIOLÓGIA
Odborná exkurzia CHKO Ponitrie
Dňa 24. 10. 2018 sa žiaci PA zúčastnili odbornej prednášky v správe CHKO Ponitrie , na Samovej ulici v Nitre. Spoznali rastlinstvo a živočíšstvo žijúce na území chránenej krajinnej oblasti, dozvedeli o inváznych rastlinách a tiež aj o chránených druhoch žijúcich na danom území. Po odbornej prednáške Ing. Košťála si pozreli vystavenú expozíciu zvierat. Na jar sa spolu so strážcami prírody vyberieme náučným chodníkom a spoznáme druhy o ktorých sme sa dozvedeli v jesennej časti.