späť na hlavnú stránku
BIOLÓGIA
Týždeň vedy
- konal sa v termíne: 04.11 – 08.11.2019
- aktivity PK :
Biologický milionár
-vedomostný kvíz
- II. A (Nv), II.C (Hl), III.AJ (Nv), VI. SXA (Nv) na delených hodinách biológie
Učíme sa navzájom
-žiaci 4.ročníka BIC (Pá) pracovali so žiakmi II.SA (na 2 hodinách – počas 3. a 4. hodiny v stredu 06.11.2019)
-prezentácie, súťaže, kvízy, pokusy z biológie človeka
Cvičenie a prezentácia s názvom „Embryotechnológie pre nevedcov“ sa konalo dňa 05.11.2019 vo Výskumnom laboratóriu Fakulty prírodných vied, UKF v Nitre (Tr. A. Hlinku 1). Prezentácia začala úvodnou prednáškou s tematikou zameranou na produkciu embryí v podmienkach in vitro. Následne žiakom SEB 3 boli prezentované laboratóriá a prístroje potrebné pre danú problematiku s možnosťou praktickej mikromanipulácie s oocytmi/embryami (prenášanie oocytov/embryí, hodnotenie kvality oocytov/embryí). Prednášku viedol doc. RNDr. František Strejček, PhD.

Prednáška a cvičenie „Molekulárne metódy v genetike“ sa konala 06.11.2019 na Katedre genetiky a šľachtenia rastlín SPU. Danej aktivity sa zúčastnili žiaci III.A. Pre žiakov bolo pripravené praktické cvičenie, počas ktorého izolovali DNA rastlín a potom nasledovala prednáška o výskume pestovania trávnikov pre úžitkové trávniky a trávniky pre golfové ihriská.