späť na hlavnú stránku
BIOLÓGIA
Arborétum Tesárske Mlyňany

V dňoch 24. a 25. apríla 2019 sa žiaci III.AJ, II.A, II.B, II.C a VI.SXA zúčastnili exkurzie do Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch. Popri prechádzke žiaci vypĺňali pracovné listy a fotili najkrajšie rastliny. Navštívili rôzne časti Arboréta, napríklad kórejskú, japonskú, ale aj severo - americkú, v ktorých sa nachádzali rastliny typické pre tieto oblasti. Získali veľa nových poznatkov o Arboréte – o jeho založení, rozlohe, počte druhov rastlín a podobne. Táto exkurzia bola pre žiakov veľmi príjemná a obohacujúca. Získané vedomosti a fotografi využili pri spracovaní posterov o Arboréte v Tesárskych Mlyňanoch.