späť na hlavnú stránku
BIOLÓGIA
Vyhodnotenie projektu ŠKOLSKY PROJEKT – „ZELEŇ PRE ŠKOLU“
Správa

školský rok 2018/2019
Termín realizácie projektu: priebežne celý školský rok 2018/2019, počas delených hodín biológie

Realizačný tím projektu:
PaedDr. Alica Hladká, Mgr. Silvia Páleníková
Cieľová skupina:
II.A, II.B, II.C, III.AJ, VI.SXA
Počet zapojených žiakov:
139 žiakov
Cieľom projektu bolo: - Udržiavanie a starostlivosť o zeleň, výsadba zelene v areáli školy.
- Budovať pozitívny vzťah žiakov k prírode a estetickému cíteniu.
Charakteristika projektu: Na hodinách laboratórnych prác sa žiaci budú starať o vysadenú zeleň v areáli školy. Pripravia projekt na ozelenenie a úpravu areálu školy, vrátane finančného rozpočtu a odprezentujú ho pred triedou.
Organizačná forma: Práca v biologickom laboratóriu, práca s PC v počítačovej učebni, prezentácia projektov žiakmi, práca v areáli školy na školskom pozemku.
Časový harmonogram: September - október: starostlivosť o vysadené rastliny, výsadba bršlenu krídlatého do tvaru písmen „GG“, výsadba weigelií v areáli školy, výsadba skalničiek a byliniek do skalky, starostlivosť o vysadené rastliny
November - február: práca na projektoch a ich prezentácia
Marec- jún: - praktická realizácia = úprava areálu
- starostlivosť o vysadené rastliny, starostlivosť o skalku - v rámci projektu žiaci sa podieľali obnove zážitkového chodníka (stopy chodila) – osadenie nových záhradných palisád
Finančné náklady: 634,11 € eur (bršlen krídlatý, holandské kosatce – zaplatené z Nadácie Gymnázia)
207,84 € (záhradné palisády – zaplatené z Nadácie Gymnázia)

spolu: 841,95 €
Záver:
Učitelia i žiaci skonštatovali prospešnosť tohto projektu a odporúčajú jeho organizáciu aj v budúcnosti. Projekt pomáha priblížiť vyučovanie praxi a urobiť ho zaujímavejším a pútavejším. V budúcom školskom roku, v jesennom období, plánujeme dokončiť úpravu zážitkového chodníka (dodávateľ nemal dostatok záhradných palisád na sklade)

Dátum: 18.6. 2019

PaedDr. Alena Viziová, PhD.


Fotky z realizácie projektu: