späť na hlavnú stránku
BIOLÓGIA
Vyhodnotenie biologických súťaží
Snažili sme sa žiakov zapájať do biologickej olympiády (kategória A, kategória B, kategória C, kategória D) a iných biologických súťaží. Pripravovali sme žiakov formou konzultácií počas svojich voľných hodín. V školských kolách biologickej olympiády sme mali zapojených 92 žiakov, z toho 70 bolo úspešných riešiteľov v školskom kole (76,09 %). Do vyšších kôl môžu postúpiť za školu iba 2 žiaci z každej kategórie. V týchto kolách je veľmi veľká náročnosť. Dosiahnuté výsledky obsahuje priložená tabuľka:
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
Teoreticko – praktická časť biologickej olympiády:

SOČ – v tomto školskom roku nebol nikto zapojený do SOČ
Vernardský National Contest – Moskva –
medzinárodná výstava a súťaž
- postup z CK Festivalu vedy a techniky: AMAVET
- Simona Strejčková, Natália Jiránková – 7.4.2019 – 12.4.2019
- reprezentácia s projektom „Prasacie oocyty a manipulácia s nimi“
- ako zahraniční účastníci dostávali ako ocenenie - diplomy


Súťaž: „Mladý záchranár civilnej ochrany"
- 1. družstvo: štyria žiaci z IV.KA: Chris Hrušovský, Andrej Čerňanský, Simona Valová a Simona Bánovská, sa umiestnili na 3. mieste v okresnom kole a postúpili do krajského kola, v ktorom sa umiestnili na 4. mieste
- 2. družstvo: štyria žiaci z IV.KA: Adam Tkáč, David Kiss, Emma Darnadiová, Nikola Horniaková, sa umiestnili na 7. mieste v okresnom kole

- okresné kolo súťaže sa konalo 25.4.2019 a krajské kolo sa uskutočnilo 23.5.2019

Súťaž: „Družstvo prvej pomoci“
- 6 žiakov I.C: Lea Foglová, Lukáš Lievaj, Petra Polačeková, Leon Radoševič, Nina Solčanská, Marek Štrpka sa zúčastnili okresného kola súťaže: „Družstvo prvej pomoci“. Družstvo našej školy sa umiestnilo na 4. mieste. Daná súťaž nemá vyššie postupujúce kolá.
- súťaž sa konala 30.04.2019