späť na hlavnú stránku
BIOLÓGIA
Do krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré prebehlo dištančnou formou, postúpili 2 práce.
Žiačky Júlia Golská, Adriana Landschadlová z III.AJ súťažili v odbore
04 – Biológia s prácou „Vplyv znečistenia pôdy na rast a vývin rastlín“.
V krajskom kole sa umiestnili na 3. mieste.
Žiačky Ema Milová, Marietta Miklová, Karin Majerčíková z VII.SPA súťažili v odbore
06 – Zdravotníctvo a farmakológia s prácou „Spánok a zlepšenie kvality spánku“.
V krajskom kole sa umiestnili na 6. mieste.