späť na hlavnú stránku
BIOLÓGIA
Týždeň vedy a techniky
- termín: 09.11 – 13.11.2020
- aktivity PK na hodinách biológie :

Zábavná biológia
- realizácia na hodine biológie
- príma (Hl)
- aktivity pre jednotlivcov: osmesmerovka, tajničky, priraďovačky

Ľudské telo
- realizácia na hodine biológie
- sekunda (Pá)
- interaktívny test na zopakovanie/utvrdenie vedomostí , resp. získanie sa nových poznatkov o ľudskom tele

Zaujímavosti zo živočíšnej ríše
- realizácia na hodine biológie
- tercia (Pá)
- test na overenie získaných vedomostí žiakov a získanie nových poznatkov zo živočíšnej ríše

Zaujímavosti z neživej prírody
- realizácia na hodine biológie
- kvarta (Pá)
- test na overenie získaných vedomostí žiakov z neživej prírody

Biologický milionár
- vedomostný kvíz
- II. A (Pá), II.B (Hl), II.C (Pá), III.AJ (Vz), VI. SXA (Vz) na delených hodinách biológie