späť na hlavnú stránku
BIOLÓGIA
Dňa 15. 12. 2021 (II.SA, III.TA, IV.KA) a 22.02.2021 (I.PA) sa žiaci osemročného gymnázia zúčastnili odbornej online prednášky s Mgr. Andrejom Popovičom. Téma prednášky bola „Neodpadni z odpadov“. Žiakom bolo vysvetlené, prečo je dôležité venovať odpadom pozornosť, čo sa stane s odpadom, ktorý triedime, a aký význam má zodpovedné nakladanie s odpadmi pre naše životné prostredie a prírodu vôbec.