späť na hlavnú stránku
BIOLÓGIA
V dňoch 28. až 30. apríla sa v rámci projektu Erasmus+ školské partnerstvá konalo medzinárodné online stretnutie organizované našou školou, na ktorom sa zúčastnilo 39 žiakov a učiteľov zo štyroch účastníckych krajín- Slovenska, Fínska, Lotyšska a Talianska. Hlavnými témami stretnutia bolo bezodpadové hospodárstvo „Zero waste“ a ochrana národných parkov v Európe. Na našom stretnutí sme privítali odborníkov na tieto témy- Petru Slezákovú, influencerku zo Zero Waste Slovakia a PhDr. Juraja Švajdu z katedry biológie a ekológie UMB v Banskej Bystrici. Poznatky z workshopu a prednášky potom žiaci využili v medzinárodných pracovných skupinách, kde sa im podarilo spoločnými silami vytvoriť veľa zaujímavých výstupov: logo projektu, prezentácie a dokumenty o potrebe ochrany národných parkov, ale aj komix a báseň o globálnom otepľovaní a príbeh o aktivitách počas karantény. Naši projektoví priatelia si vyskúšali medzinárodnú spoluprácu aj takouto formou a veríme, že si tiež vytvorili nové priateľstvá a rozšírili svoje obzory aj v čase pandémie.
Na záver stretnutia nás prišli pozdraviť aj naši hostia- riaditeľka Úradu NSK Ing. Helena Psotová, primátor mesta Nitra Marek Hattas a naša pani riaditeľka RNDr. Zuzana Hurtová. Všetci naši hostia vyzdvihli skutočnosť, že sme si aj v tomto náročnom období našli spôsob, akým spojiť sily so zahraničnými rovesníkmi a to predovšetkým v takej dôležitej téme, akou je ochrana životného prostredia.