späť na hlavnú stránku
BIOLÓGIA
V školskom roku 2020/2021 sa darilo našim žiakom aj biologických súťažiach. Do biologickej olympiády sa v školskom kole zapojilo 94 žiakov našej školy. Najlepšie výsledky v kategórii B dosiahla Anna Dukesová z VI.SXA - 1.miesto v krajskom kole a 6.miesto v celoslovenskom kole; v kategórii C: Katarína Vojteková z IV.KA - 2.miesto v okresnom kole a 4.miesto v krajskom kole, Silvia Paulďurová z III.TA – 4.miesto v okresnom kole; v kategórii D: Tamara Marciová z I. PA - 3.miesto v okresnom kole, Natália Koperová z II.SA – 8. miesto v okresnom kole.

V stredoškolskej odbornej činnosti nás v krajskom kole v odbore BIOLÓGIA reprezentovala Júlia Golská z IV.AJ s prácou „Porovnanie mikroštuktúry kostného tkaniva kačice divej a kačice domácej“, v ktorom obsadila vynikajúce 1. miesto a v celoslovenskom kole sa umiestnila na 4. mieste. Viktória Bolečová a Soňa Chowaniecová z V.KNA nás v krajskom kole tiež v odbore BIOLÓGIA reprezentovali s prácou „Hodnotenie kvality prasacích oocytov v procese in vitro oplodnenia“, v ktorom obsadili 4. miesto.


Horný rad zľava: Soňa Chowaniecová, Natália Koperová, Katarína Vojteková, Anna Dukesová
Dolný rad zľava: Viktória Bolečková, Júlia Golská, Silvia Paulďurová
Na fotke chýba: Tamara Marciová