späť na hlavnú stránku
BIOLÓGIA
Exkurzia CHKO Ponitrie
Žiaci I.PA sa dňa 11.10.2022 zúčastnili odbornej prednášky a interaktívnych cvičení v správe CHKO Ponitrie na Samovej ulici v Nitre. Mali možnosť vidieť expozície vystavených zvierat, ktoré žijú na našom území. Týmto absolvovali jesennú časť, exkurzia bude pokračovať jarnou časťou, kde spolu so strážcom prírody prejdeme náučný chodník a spoznáme rastlinné a živočíšne druhy, ktoré u nás žijú. Exkurzia sa uskutočnila v rámci projektu Škola podporujúca zdravie.