22. Benefičný koncert
23.marec 2017

Vo štvrtok 23. marca 2017 sa konal v poradí 22. Benefičný koncert v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Koncert sme pripravili pre rodičov a pozvaných hostí na tému „Vítanie jari“. V úvode koncertu odznela svieža a znamenite melodická kompozícia Jar od talianskeho husľového virtuóza A. L. Vivaldiho, ktorú na flaute zahrali A. Matláková (VI.SXA) a V. Žuk - Olszewská (II.AJ). Na koncerte vystúpilo spolu 148 žiakov gymnázia, ktorí potešili prítomných spevom, tancom a recitáciou jarných básní, ale i hrou na klavíri, harmonike a saxafóne. Juraj Janoško (IV.A) robil klavírny doprovod mnohým účinkujúcim mladým talentom, ale veľkým prekvapením pre publikum bola jeho vlastná skladba s názvom Farby jari. Účinkujúci študenti v závere pripomenuli prítomným ľudové zvyky a tradície od Kvetnej nedele po Veľkú noc, ktoré sa spájajú s jarným obdobím a prípravou na Veľkú noc. Koncert doznel finálnou piesňou Úsmev ako dar, ktorú zaspievali študenti školy. Veríme, že krásny umelecký zážitok z koncertu bude v každom z nás doznievať ešte veľmi dlho.