späť na hlavnú stránku
CHÉMIA
Aktivity:
1. Letná škola chemikov – Prírodovedecká fakulta UJPŠ Košice – celoslovenský výber úspešných riešiteľov chemickej olympiády júl - 2016 – Čermák, Jesenáková
2. Bronzová medaila z Medzinárodnej chemickej olympiády (ICHO) v Tbilisi – Filip Čermák
3. Deň mólu – školský projekt – október 2016 - III.AJ, III.BJ
4. Týždeň vedy: november 2016
Zábavné experimenty -II.AJ


Festival vedy a techniky – účasť na celoslovenskom finále Bratislava, InchebaSúťaže Mladý chemik – víťazi v jednotlivých ročníkoch: Patrik Jakub, Pavol Hamar , Martin Petkeš
5. Prírodovedná Viedeň -december 2016
6. Chemická olympiáda - realizované 4 kategórie A,B,C,D


7. Beseda o chemickom inžinierstve s Mgr. Janošovským, STU Bratislava- november 2016
8. Účasť na medzinárodnej konferencii – apríl 2017
Vzdelávanie učiteľov v anglickom jazyku, v rámci projektu metodického prístupu CLIL:
EXCHANGE OF LANGUAGE EDUCATION PRACTICE AMONG EUROPEAN TEACHERS
Organizátor MTF STU Bratislava a Pedagogická fakulta UKF, hlavným prednášateľom Phil Ball z Federation of Basques Schools, San Sebastián, Spain a Emma Abbate - Liceo Manzoni Caserta, Italy.

Global Experiment
The Art of Crystallisation
Umenie kryštalizácie
Študenti bilingválnych tried sa zúčastnili medzinárodného projektu, ktorý pripravila The Royal Society of Chemistry v spolupráci s International Union of Crystallography v rámci aktivít počas Medzinárodného roka kryštalografie . Cieľom projektu bolo preskúmať a nájsť najlepšie podmienky na rast kryštálov. Študenti získali kryštály z piatich druhov látok, odoslali svoje výsledky a fotografie na centrálnu web stránku, kde si mohli porovnať svoje výsledky s výsledkami študentov z celého sveta. Projektu sa zúčastnilo celkom 339 škôl z Európy, 77 škôl z Ázie, 5 škôl z Južnej Ameriky a 44 škôl zo Severnej Ameriky. Naše výsledky nájdete na http://www.rsc.org/learn-chemistry/collections/experimentation/collaborative-chemistry/global-experiment-2014 a fotografie s poďakovaním organizátora https://www.pinterest.com/rschemistry/the-art-of-crystallisation-a-global-experiment/Exkurzia Prírodovedná Viedeň
Do podzemnej sadrovcovej bane v Hinterbruhle pri Viedni sfárali a na najväčšom podzemnom európskom jazere sa plavili študenti III.AJ a III.A. Po návšteve Seegrotte účastníci zájazdu v adventnom Prírodovednom múzeu vo Viedni vypracovali v mineralogickej expozícii projekt Výskyt prvkov a solí v prírode, odfotili sa pri päť-kilogramovej zlatej „hrudke“ a po náročných aktivitách oddychovali so šálkou teplého nealkoholického punču vo vianočnom mestečku pri viedenskej radnici.Experimentovanie v prírode
Študenti II.A podrobne preskúmali rôzne vzorky pitnej, povrchovej jazernej a povrchovej riečnej vody v Mestskom parku v Nitre a zostavili vlastné filtračné zariadenie založené na samočistiacej schopnosti vody v prírode.

>Fotky<