späť na hlavnú stránku
CHÉMIA
Študenti I.A sa zúčastnili 22. júna 2015 školského projektu Experimenty v prírode. Porovnávali vlastnosti povrchovej vody s pitnou vodou priamo po odbere vzoriek, zostavili jednoduchú filtračnú aparatúru a pozorovali samočistiacu schopnosť vody a zloženie hornín.