späť na hlavnú stránku
CHÉMIA
Experimenty rovno v prírode – Smolenice – 7.6.2018

Naši terciáni 7 . júna 2018 vycestovali do Smoleníc, malebnej obce, ležiacej na úpätí Malých Karpát. Cieľom tejto návštevy bolo nielen vidieť krásnu prírodu a navštíviť známu jaskyňu Driny, ktorá je jedinou sprístupnenou jaskyňou na západnom Slovensku, ale predovšetkým ako skúsení mladí chemici chceli experimentovať rovno v krásnej prírode. A šlo im to naozaj veľmi dobre. Vyučujúca chémie Ing. Karlubíková si pripravila zaujímavé úlohy a pokusy, v ktorých žiaci museli obstáť a zvládnuť ich. V plnení úloh ich podporoval aj triedny profesor Mgr. Vladimír Podoba.