späť na hlavnú stránku
DEJEPIS
UčiteliaMgr. Martina Koprdová (DEJ-OBN-ETV)
PhDr. Mária Krištofičinová (DEJ-OBN)
PhDr. Katarína Michalíková (DEJ-ANJ)
PhDr. Darina Račková (DEJ-SJL)
Mgr. Iveta Palková (DEJ-SJL)
Mgr. Silvia Tóthová (DEJ-OBN)
NOVINKY