späť na hlavnú stránku
DEJEPIS
UčiteliaMgr. Petra Bartová (DEJ-ANJ)
Mgr. Martina Koprdová (DEJ-OBN-ETV)
PhDr. Katarína Michalíková (DEJ-ANJ)
PhDr. Darina Račková (DEJ-SJL)
Mgr. Silvia Tóthová (DEJ-OBN)
Mgr. Kristína Vachová (DEJ-ANJ)