späť na hlavnú stránku
DEJEPIS
Projekt „Po stopách sv. Cyrila a Metóda“

V utorok 24.10.2018 sa žiaci I.A, I.B, I.C, V.KNA a II.AJ pod pedagogickým dozorom pp. prof. Krištofičinovej, Stankovej, Solčanskej a Michalíkovej zúčastnili odbornej exkurzie na Morave.

Navštívili archeoskanzen v dedinke Modrá v okrese Uherské Hradište, kde bola postavená replika veľkomoravského opevneného hradiska. Za vstupnou kolovou hradbou so strážnou vežou sa nachádzalo slovanské obydlie s polozemnicami, remeselnými dielňami, kostolíkom, školou a kniežacím palácom. Žiaci sa dozvedeli ako napr. pracovali kováči, ako sa piekol chlieb, vyrábala keramika, pestovalo obilie. V škole sa vtedajší žiaci učili nielen písať a čítať, ale v nej aj bývali v maličkých, jednoduchých „izbičkách“. Najbohatšou stavbou bol kniežací palác s jednoduchými ornamentmi.

Asi 1 km od Modrej sa nachádza Velehrad, ktorý je v ľudovej tradícii stotožňovaný s hlavným strediskom Veľkej Moravy - Veligradom. Dnes je to najnavštevovanejšie pútnické miesto ČR s krásnou Bazilikou Nanebovzatia Panny Márie a sv. Cyrila a Metóda, zrekonštruovanou v barokovom štýle.

Poslednou zástavkou bola návšteva Pamätníka Veľkej Moravy v Starom Měste. Bol vybudovaný nad základmi kostolíka z 9. storočia, okolo ktorého sa nachádzalo veľkomoravské pohrebisko. Boli tu pochovaní príslušníci veľkomoravskej nobility s množstvom šperkov a zbraňami, ale aj roľníci a remeselníci. Dodnes bolo preskúmaných viac ako 2 tisíc hrobov. V pamätníku si žiaci prezreli film o Veľkej Morave a zapojili sa do interaktívneho vyučovania. Spoznávali život fiktívneho veľmoža menom Mojslav od jeho narodenia až po smrť na pozadí významných udalostí z čias Veľkej Moravy.

Exkurzia bola poučná, ale aj veľmi zaujímavá. Žiaci si z nej odnášali množstvo nových vedomostí a zručností.

Leon Radoševič, I.C
Oliver Hoffej, I.A

NOVINKY